Πᾶν ἐφήμερον, καὶ τὸ μνημονεῦον καὶ τὸ μνημονευόμενον.
Marcus Aurelius (V. 35)
Everything is ephemeral: both what remembers and what is remembererd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *