Πᾶν ἐφήμερον, καὶ τὸ μνημονεῦον καὶ τὸ μνημονευόμενον
Marc Aurel (IV. 35)
Tout est éphémère, et l’être qui se souvient des choses, et la chose dont il se souvient.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *